Nålfiltsmattor i gamla trappor är inte en ovanlig syn. Efter en massa år har de dessutom hunnit dra åt sig en massa damm, blivit nötta och kanske inte är hör till det vackraste att titta på. Befria dig själv från din gamla trappa med nålfilt och sätt dit en ny i trä.

Materialguide:

- Stepkit (Bestående av material till 8 trappsteg, 8 trappnosar, ett mätverktyg. Ett tillbehörspaket med sättsteg eller bakkantlist kan köpas till, beroende på om trappan är öppen eller sluten. Stepkitet finns i två olika längder. En normaltrappa består av ca 14 trappsteg.)
- Latexfog
- Lister
- Färg
- Sticksåg
- Tumstock
- Slippapper
- Trälim
- Sättlim

Så här gör du:

1. Ta bort den gamla nålfiltsmattan och slipa ett jämnt underlag för det nya trappmaterialet att fästa på.
2. Måla vagnsstyckena.
3. Kapa trappnosen(listen som fästs framtill på trappan) till rätt längd. Tänk på att hela tiden såga underifrån för att slippa förekomst av splittrat trä på trapp-materialet.