- Vi tar inte bort textning av nyheter eller andra program, det är viktigt att påpeka. Det vi tar bort är text-TV som nyhetstjänst. Jag vet att vi har tittare som verkligen älskar text-TV, men detta är tyvärr en förlustaffär och den är inte hållbar i längden.

Det är inte klart exakt när text-TV stängs ner, men målsättningen är att det ska bli innan sommaren.

- Vi kommer att använda pengarna på annat sätt digitalt, och vi diskuterar just nu med Nyhetsbolaget hur det ska göras, säger Viveka Hansson.