Den 8 mars uppmärksammar vi ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen genom att fira Internationella kvinnodagen. Det behövs! Både för att fira framsteg som har gjorts globalt för kvinnors rättigheter och som en påminnelse om vad som ännu inte uppnåtts. Att själv få bestämma över sin kropp, att kunna påverka sitt liv och kunna göra sin röst hörd i det samhälle man lever i, är grundläggande mänskliga rättigheter som fortfarande är avlägsna för många kvinnor.

Det är inte lätt att växa upp i ett samhälle där man hela tiden måste hävda sina rättigheter, om man har några alls. Kan du ens tänka dig hur det är att vara utsatt för systematiskt våld där anledningen till våldet är att du är kvinna?

TV4 om Internationella kvinnodagen


Här på TV4 tror vi att det är viktigt att vi lyfter blicken och reflekterar över hur vårt samhälle och hur vår värld ser ut. I samband med internationella kvinnodagen väljer vi därför att sprida information om ActionAid och deras arbete för utsatta kvinnor och flickor.

Nu har du chansen att dra ditt strå till stacken och vara med och påverka. Action Aid har satt ihop ett test med åtta frågor om kvinnors situation jorden runt. Vad vet du om jämställdheten i världen? Gör testet på actionaid.se och dela sedan resultatet på Facebook!

Om ActionAid

ActionAid är en internationell organisation som i 40 år har bekämpat fattigdom och orättvisa tillsammans med fattiga för att stärka deras egna initiativ att ta sig ur fattigdomen. De har alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. ActionAid anser att fattigdom är en orättvisa och arbetar för en värld där kvinnor har rätt att resa sig mot våld, rätt att hävda sina rättigheter till mat, mark och andra resurser samt att verka för att regeringar tar ett större ansvar.