Tidigare har det varit olika sidor för olika kanaler, vilket skapat otydlighet. Omgörningen nu är ett led i att ytterligare öka tillgängligheten för programmen. I höstas skapade TV4 och SVT tillsammans nya symboler för tillgänglighetstjänster.

Omgörningen omfattar för TV4-Gruppens del de text-tv-sidor som är kopplade till följande kanaler: TV4, Sjuan, TV12, TV4 Fakta, TV4 Fakta XL och TV4 Film (som alla haft textning på sidan 890). För SVT:s del gäller det SVT2 (299), Barnkanalen (793), Kunskapskanalen (794) och SVT World (795). Samtliga dessa sidor upphör vi övergången till 199.