Jag tycker att ni ska använda äggoljetempera. I program nummer sex visar jag tydligt hur man gör. Äggoljetemperan är inte jättetäckande, den lägger sig som en tunn hud ovanpå och man målar inte bort strukturen. Den har hög prestande och tålighet och blir matt och fin.

Ernst