Svar: Det är troligt att din fredskalla har det för bra! Kan det vara så att du gödslar för mycket?
Att blomma är växtens sätt att fortplanta sig. Har den det för bra behöver den inte säkra överlevnaden utan kan fortsätta att ha det gott och bara växa. Den har ju allt den behöver.
Försök att få fart på den igen genom att plantera om i en kruka som är en storlek större än den du har nu. För stor kruka gör att rötterna utvecklas mer än de ovanjordiska delarna.
Alla växter vill ha en kruka där överflödigt vatten kan rinna ut. Om du absolut vill ha en kruka utan hål bör du fylla upp 1/3 med lecakulor så att rötterna inte blir stående i vatten.