Svar:
För att få en vacker sommaräng bör man till att börja med slå av befintlig växtlighet. Lägg därefter på sand eller mager jord i små ytor på cirka en kvadratmeter och med 1-2 meters mellanrum. Så frö av lämpliga växtarter. Bästa tiden för sådd är på hösten, men det går även att så tidigt på våren. Kratta ner fröna eller täck med lite jord.
Det finns blomsterängsfrö att köpa i handeln och det är lämpligt att blanda det med gräsfrösorter för sol och tallbacke. På hösten kan man även samla frö av vilda blommor och så ut.
På sensommaren när ängen har blommat ut och växterna har moget frö så slår man dem och låter de avslagna växterna ligga kvar.
På de ställen i blomsterängen där det växer kraftigt med gräs eller andra oönskade växter bör man slå flera gånger under sommaren och ta bort de avslagna växterna.