BESKRIVNING

Kudde 1 och 2

Garn till en kudde:

550 g Misti (100 % alpacka) av naturvitt, nr 401,
från Du store Alpakka
Innerkudde, 50 x 50 cm
Virknål: Nr 6
Virkfasthet: 13 fm med virknål nr 6 = 10 cm

Storlek: Ca 47 x 47 cm

Kudde 1 och 2 virkas på samma sätt. Den ena har avigsidan ut, så att kuddarna får helt olika struktur.

Beskrivning:

Virka 124 lm och ta ihop dem till en ring med 1 sm.
V 1: 1 lm, 1 fm i varje lm, avsluta med 1 sm i första lm.
V 2: 1 lm, *1 st i bakre maskbågen på nästa fm, 1 fm i nästa fm*, upprepa från * till *, avsluta med 1 sm i lm.
V 3: 1 lm, *1 fm i nästa st, 1 st i bakre maskbågen på nästa fm*, upprepa från * till *, avsluta med 1 sm i lm.
Upprepa v 2 och v 3 tills arb är 47 cm.

Montering:

Kudde 1: Fäst alla garnändar. Vik arb så att kanterna upptill ligger platt och virka samman kudden upptill med 1 sm i varje m på båda kanterna. Kudden kan också sys ihop upptill.

Stoppa i innerkudden och virka samman eller sy ihop nedtill på samma sätt.

Kudde 2: Fäst alla garnändar. Vänd kudden med avigsidan ut innan den virkas eller sys ihop på samma sätt som kudde 1.

Kudde 3

Garn till en kudde:

700 g Misti (100 % alpacka) av naturvitt, nr 401,
från Du store Alpakka
Innerkudde, 45 x 45 cm
Virknål: Nr 6
Virkfasthet: 13 fm med virknål nr 6 = 10 cm

Storlek: Ca 43 x 43 cm

Beskrivning:

Framstycke:

Lägg upp 60 lm.
V 1: Börja i fjärde lm och virka 1 st i varje lm v ut = 57 st, vänd.
V 2: 3 lm (= första st), stick in virknålen framifrån och virka 1 st runt andra st och följande 3 st, (stick in virknålen bakifrån och virka 1 st runt nästa st) 4 ggr,
*(stick in virknålen framifrån och virka 1 st runt nästa st) 4 ggr, (stick in virknålen bakifrån och virka 1 st runt nästa st) 4 ggr*, upprepa från * till * v ut, avsluta med st i sista st, vänd.
V 3: Virka som v 2, vänd.
V 4: 3 lm (= första st), stick in virknålen bakifrån och virka 1 st runt andra st och följande 3 st, (stick in virknålen framifrån och virka 1 st runt nästa st) 4 ggr, *(stick in virknålen bakifrån och virka 1 st runt nästa st) 4 ggr, (stick in virknålen framifrån och virka 1 st runt nästa st) 4 ggr*, upprepa från * till * v ut, avsluta med st i sista st, vänd.
V 5: Virka som v 4, vänd.
Upprepa v 2–5 tills arb är 43 cm och avsluta det efter v 3 eller v 5.

Bakstycke:

Virka 50 lm.
V 1: Börja i andra lm och virka 1 fm i varje lm = 49 fm, vänd.
V 2: 1 lm (= första fm), 1 fm i bakre maskbågen på varje fm v ut, vänd.
V 3: Virka som v 2.
Upprepa v 2 tills arb är cirka 34 cm. Bakstycket sträcks till 43 cm vid monteringen.

Montering:

Fäst alla garnändar. Nåla ihop framstycket och bakstycket och sträck samtidigt bakstycket på höjden, så att det blir lika stort som framstycket.

Virka samman delarna med fm genom att hålla arbetet med framstycket mot dig, börja virka nedtill i sidan, fortsätt med kanten upptill och sedan nästa sida. Virka vid behov 2 fm i samma m i hörnen, så att kanten inte stramar.

När sista sidan är sammanvirkad, virkas kräftm tillbaka längs sidorna och kanten upptill. Ta av garnet och fäst alla garnändar.

Stoppa i innerkudden och virka ihop kudden nedtill med sm och därefter tillbaka längs kanten med kräftm. Ta av garnet och fäst garnändarna.