Ingen medarbetare som jobbar med våra produkter, tjänster och vårt innehåll ska behöva känna sig utsatt eller trakasserad. Vår trovärdighet, omsorgen om våra medarbetare och hur vi agerar utgör en av vår mest värdefulla tillgångar. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada medarbetare eller verksamheten uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Om det trots vårt arbete med arbetsmiljö och etik händer att lagar och regler bryts ska du som jobbar i våra produktioner i första hand rapportera det till din närmaste chef eller annan chef inom organisationen som du har förtroende för.

Det finns tillfällen där det inte är möjligt. Av den anledningen har TV4 Media en visselblåsartjänst som kan användas för att uppmärksamma allvarliga fall av oegentligheter som strider mot lagar, etik, moral eller den code of conduct som gäller på våra produktioner. Genom den tjänsten kan medarbetare och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds.

Vad kan anmälas?

Datainspektionen och Dataskyddslagen reglerar vad och vilken information som får lämnas och hanteras via en visselblåsartjänst.

Exempel på saker som kan anmälas via systemet är mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, misstanke om ekonomisk brottslighet, korruption, intressekonflikt, utpressning, missförhållanden gällande hållbarhetsfrågor eller andra allvarliga oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, såsom allvarliga miljöbrott. 

Du behöver inte ha bevis för din misstanke men det är viktigt att alla anmälningar sker i god tro och enligt de här riktlinjerna.

Så gör du en anmälan

Här kan du göra en anmälan

Du måste ange en särskild kod när du loggar in i tjänsten, så att mottagaren vet vilket företag du vill anmäla. Företagskoden för TV4 Media är pdb146

Förbered detaljerna i din anmälan innan du loggar in, så att du har dem lätt till hands. Var tydlig med om du arbetar på TV4 Media eller i en extern produktion.

Du behöver inte ange vem du är eller några kontaktuppgifter. Väljer du att vara anonym är det enda sättet att få svar att logga in på tjänsten igen med den kod du får från systemet när du skickar in ditt ärende. Så tänk på att spara koden.

Oberoende aktör tar hand om visslingen

TV4 Media använder en extern leverantör för rapporteringssystemet, säkerhetsföretaget 2Secure. Det gör det möjligt att vara helt anonym vid en anmälan.

Andra ärenden och klagomål

Är du tittare eller användare av våra tjänster och har frågor, åsikter eller klagomål, kontakta tittarservice, som gärna besvarar dina frågor.

Du kan inte använda visselblåssystemet för den typen av ärenden. Sådana anmälningar hanteras eller besvaras inte i den tjänsten.