Bakgrund:

I TV4-programmet ”Vägen till vinnarcirkeln”, fredagar kl 17.50, med premiär fredagen den 12 maj 2017, kommer programmet (även fortsättningsvis, efter premiären) att innehålla en tittartävling där en tittare i veckan vinner en V75-häst för en dag med ett VIP-besök på travbanan där hästen tävlar.

Tävlingens utformning:
Tävlingen är utformad så att tittarna svarar på en kunskapsfråga via sms i programmet eller på tv4.se/vinnarcirkeln med en motivering och sedan utses vinnaren av en jury till veckan efter.
Vinnaren blir hästägare för en dag av en riktig V75-häst. Vinsten blir 10% av de pengar hästen springer in (före vinstskatt ) samt ett VIP-besök på banan med mat och upplevelser.

I utsändningen av programmet kl 17.50 visas en ny tävlingsfråga varje vecka till SMS-tjänsten. (kostnad 1 kr) Tittare över 18 år kan svara på frågan och därmed delta i tävlingen.

Programmet visas även på ATG Live och även där kan tittaren delta i tävlingen, dock endast genom att svara via SMS.

SMS-svaren kommer in via sms systemet Unwire,

Tävlingsregler:

• Deltagare måste ha fyllt 18 år.

• Personer anställda på ATG, ST (Svensk Travsport), SG (Svensk Galopp), Kanal 75 eller HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) får ej delta i tävlingen.

• Endast svar via SMS godtas för deltagande i tävlingen.

• Deltagandet är personligt, tävlingsdeltagare är innehavaren av det mobilnummer som deltar via SMS.

• Den utsedde vinnaren kontaktas och bokas till att komma och delta i tävlingen. Kan inte vinnaren komma, kontaktas en ny vinnare.

• Vinnare i tävlingen kommer att uppmanas lämna personuppgifter (personnummer, postadress, mailadress och telefonnummer).

Om något i dessa uppgifter strider mot tävlingsbestämmelserna eller visar sig vara felaktigt i övrigt, så har arrangören rätt att underlåta att utbetala priset.

• Tävlingsdeltagare accepterar att vinnarens namn och hemort kommer att redovisas i samband med besöket i TV-sändningen, samt på programmets medlemssida på Facebook ”Vägen till vinnarcirkeln”och på www.atg.se , ATG Live

• Eventuell vinstskatt i tävlingen betalas av vinnaren.

• Ansvarig för tävlingen är Kanal 75 AB, kontakt nås på redaktionen@kanal75.se.

Tävlingsjury, i händelse av protester eller klagomål, är Per Carlsson, administrativ chef, Jörgen Cavelind tv-chef och Annette Mörk, producent.