Serien, som hade premiär i USA 10 juli och kommit halvägs in på säsongen, har tagits väl av den amerikanska publiken. Premiäravsnittet sågs av 3,5 miljoner tittare och har en snitt publik på 2,9 miljoner tittare per avsnitt. Premiären var den näst populäraste debuten av en sommarkomedi i NBC på tio år.

TV4:s intranät har stämt av med seriens exekutiva producent Fredrik Arefalk sedan det står klart att NBC valt att sända en andra säsong av Welcome to Sweden.

Var det väntat att NBC skulle vilja sända en andra säsong av serien?

 - Eftersom Welcome to Sweden har tagits emot väldigt positivt i USA, inte minst av en samlad kritikerkår och samtidigt som tittarsiffrorna har varit hyggliga, kommer det inte som en total överraskning att NBC vill fortsätta. Och det är väldigt roligt och faktiskt rätt stort att en TV4-serie får en andra säsong på en stor amerikansk kanal vilket jag tycker att vi på TV4 kan vara stolta över.


Vad innebär det här för TV4? Är det välkänt att TV4 är med och producerar?

- För tittarna i USA upplevs Welcome to Sweden främst som NBC:s egen show men vår creditlogga finns med i varje episod och branschtidningarna är generösa med att nämna även oss när de skriver om serien. Därför är den internationella tv-branschen väl medveten om seriens ursprung.


Hur står det här sig rent historiskt?

- Det är en unik tv-händelse att ett av USA:s stora networks sänder en icke-amerikansk serie. Mig veterligen har det aldrig skett tidigare, inte ens med en brittisk serie vilket gör att TV4 just nu skriver tv-historia.