Du som är mellan 10 och 13 år (född 2006-2009) kan söka till programmet som spelas in under 2,5 veckor i augusti/september 2019. Det finns två sätt att söka till programmet. 

Du kan söka direkt till programmet här: www.shortaudition.com/wildkids2019

Ta gärna hjälp av en vuxen för att dubbelkolla att all information kommer med i din ansökan. Har du redan skickat in en ansökan med brev, behöver du inte göra en ny ansökan - vi läser alla ansökningar som kommer in! 

Vill du hellre skicka ett brev med din ansökan, skickar du det till:

Jarowskij Enterprises
Wild kids
Box 270 34
102 51 Stockholm

OBS! Glöm inte att skicka med ett foto på dig själv.

Sista ansökningsdagen är den 30 april 2019.

Det vi vill att du skriver i din ansökan är:

Vad du heter.
Vilket år du är född.
Din adress.
Mobilnummer till förälder eller vårdnashavare. 

Ta gärna hjälp av en vuxen för att dubbelkolla att infon ovan stämmer.

Sen vill vi att du berättar lite om dig själv, t.ex.:

– Beskriv dig själv. T.ex. hur är du som kompis och vilka egenskaper har du?
– Vad tycker du om att göra på din fritid? Både när du är ensam och när du är med dina kompisar.
– Går du på några aktiviteter? Brukar du tävla i något och vad är det som är kul med det?
– Har du bott i vildmarken förut? Hur var det i så fall? Berätta annars hur du tror att det är!
– Vad vill du bli när du blir stor och hur har du kommit på det?
– Vad verkar roligast med att vara med i Wild kids?
– Varför tycker du att vi ska välja dig som en av årets deltagare?